WP10 Šíření informací a vnější činnosti

Vedoucí konsorcia:

 SYNPO, akciová společnost

 Členové konsorcia:

 Biomedica, spol. s r. o., Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., INOTEX spol. s r, Státní zdravotní ústav, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 Odpovědná osoba:

 Ing. Kateřina Zetková

 Doba trvání pracovního balíčku:

 01/2014 – 12/2019

Popis náplně pracovního balíčku:

 Cílem tohoto pracovního balíčku je koordinovat využívání výsledků výzkumu a výsledků a šířit tyto výsledky směrem k dalším vědeckým komunitám a širší veřejnosti.

 Tento pracovní balíček je rozdělen do devíti základních úkolů, které by měly pokrýt všechny aspekty šíření informací a vnitřní a vnější činnost konsorcia.

  • Task 10.1. Vývoj a aktualizace plánů – Strategie projektu a plány na další období
  • Task 10.2. Diskuse s ostatními národními organizacemi, mezinárodní přesah
  • Task 10.3. Identifikace ostatních center v příslušné oblasti
  • Task 10.4. Místní kampaně
  • Task 10.5. Vývoj a aktualizace marketingových plánů
  • Task 10.6. Vývoj tréninkových plánů
  • Task 10.7. Příprava skutečných šíření aktivit jako workshopy, konference
  • Task 10.8. Aktualizace www stránek
  • Task 10.9. Vypracování návrhů pro komercionalizaci


 


Project no. TE02000006 is solved with financial support
from the Technology Agency of the CR.