WP4 Vývoj a příprava koncentrátů

Vedoucí pracovního balíčků:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Další členové pracovního balíčku:

SYNPO, akciová společnost, Fatra, a.s.

Zodpovědná osoba:

doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Doba řešení pracovního balíčku:

01/2014 – 12/2018

Popis náplně pracovního balíčku:

Pracovní skupina WP4 se zabývá vývojem a optimalizací koncentrátů (masterbatchů) – přísad pro antimikrobiální modifikace polymerních matric. Antimikrobiální činidla, vyvíjená v rámci řešení projektu, budou použita pro přípravu nových koncentrátů, pro termoplastické zpracování (vytlačování, vstřikování) různých polymerů (polyolefiny, polyestery, vinylové polymery).

Připravené polymerní systémy budou zajišťovat efektivní odolnost vůči mikrobiální adhezi. Podrobné testování materiálových i zpracovatelských vlastností nově vyvíjených aditiv jsou nedílnou součástí výzkumných aktivit, které budou cíleny na  zlepšení ekonomických a ekologických aspektů výrob.

Plánované aktivity:

 1. Vývoj koncentrátů pro modifikace PET matric
 2. Vývoj koncentrátů pro polymerní matrice na bázi polyolefinů

Obecně plánované aktivity pracovní skupiny:

 1. Definování požadavků pro nová aditiva.
 2. Sběr informací z průmyslového sektoru.
 3. Návrh zpracovatelských technologií a rozsahu parametrů.
 4. Definování kritických aspektů.
  Posouzení studie proveditelnosti – laboratorní výzkum
 5. Plánování, příprava a modelování experimentu.
 6. Zpracování vzorků v laboratorním měřítku, online měření a příprava malých vzorků.
 7. Poloprovozní testování, vyhodnocení výsledků, testování vzorků a shrnutí závěrů.
 8. Zhodnocení výsledků v podobě duševního vlastnictví

 


Project no. TE02000006 is solved with financial support
from the Technology Agency of the CR.