WP5 Aplikace v plastech a lacích

Vedoucí pracovního balíčku:

 SYNPO, a.s.

 Další členové pracovního balíčku:

 Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 Zodpovědná osoba:

Ing. Kateřina Zetková

 Doba řešení pracovního balíčku:

01/2014 – 12/2019

Popis náplně pracovního balíčku:

WP5 využívá výstupy z WP3 a WP 4.

Cílem pracovního balíčku jsou výzkum a vývoj:

  • Antimikrobiálních a hygienických termosetů
  • Antimikrobiálních termoplastů

Rostoucí nároky na polymerní materiály vedou k jejich dalšímu rozvoji v oblasti zlepšení některých jejich vlastností. Jednou z možností je ochrana proti mikrobiálnímu napadení a šíření mikroorganismů. Potenciální trh pro antimikrobiální povrchové úpravy je rozsáhlý a požadavky na kvalitu a aplikace jsou různorodé.

Antimikrobiální povlaky lze definovat jako povlaky, které brání mikrobiální kolonizaci substrátu. V praxi je volba vhodného typu povlaku rozhodující pro specifické aplikace, zvláště s ohledem na vztah mezi požadovanými vlastnostmi a cenou. V rámci WP 5 budou vyvinuty antimikrobiální termosety pro úpravu dřeva, plastů, minerálních a kovových substrátů. Pozornost bude věnována matricím na bázi termoplastů, a to zejména polyethylentereftalátu (PET), PET fóliím pro balení potravin a různým typům polyolefinů. Další zkoumanou oblastí je technologie kovalentní imobilizace AgNPs na různé plastové povrchy.

Tento pracovní balíček je rozdělen do šesti základních úkolů, které by měly pokrýt všechny aspekty cílových aplikací.

  •  Task 5.1 Specifikace polymerních složek, které by měly být použity jako nosič antimikrobiálních složek
  •  Task 5.2 Studium vztahu mezi modifikujícími látkami a vlastnostmi finálních výrobků
  •  Task 5.3 Technologies kovalentní imobilizaci AgNPs na různých plastových površích
  •  Task 5.4 Komplexní charakterizace antimikrobiálních povrchů a produktů
  •  Task 5.5 Příprava a testování modelových systémů
  •  Task 5.6 Hodnocení antimikrobiální aktivity produktů. 

Project no. TE02000006 is solved with financial support
from the Technology Agency of the CR.