Vědecké výsledky

Ochrana procesních kapalin proti rozvoji mikroorganizmů

 • Druh výsledku: Ověřená technologie,
 • Předkladatel: Centrum organické chemie s.r.o.,
 • Dodavatel: TA0 – Technologická agentura České republiky,
 • Rok uplatnění výsledku: 2017

 

ALTERBIO – Environment friendly functional barrier textiles based on photoactive phthalocyanine dyeings

 • Druh výsledku: Stať ve sborníku,
 • Předkladatel: Centrum organické chemie s.r.o.,
 • Dodavatel: TA0 – Technologická agentura České republiky,
 • Název sborníku: Book of Abstracts, IFATCC Congress 2016,
 • Rok uplatnění výsledku: 2016

 

ALTERBIO –Environment friendly functional barrier textiles based on photoactive phthalocyanine dyeings

 • Druh výsledku: Článek v odborném periodiku,
 • Předkladatel: Centrum organické chemie s.r.o.,
 • Dodavatel: TA0 – Technologická agentura České republiky,
 • Název výsledku: Vlákna a textil,
 • Rok uplatnění výsledku: 2016

 

Hybridní antimikrobiální polymer nebo kompozit na bázi polyuretanového systému, zejména pro výrobu termoplastů

 • Druh výsledku: Užitný vzor,
 • Předkladatel: SYNPO, akciová společnost,
 • Dodavatel: TA0 – Technologická agentura České republiky,
 • Rok uplatnění výsledku: 2016

 

Microscale Rockets and Picoliter Containers Engineered from Electrospun Polymeric Microtubes

 • Druh výsledku: Článek v odborném periodiku,
 • Předkladatel: Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta,
 • Dodavatel: TA0 – Technologická agentura České republiky,
 • Název výsledku: Small,
 • Rok uplatnění výsledku: 2016

 

Nanokompozitní antimikrobiální modifikátor trojrozměrné struktury na bázi organického polymerního systému

 • Druh výsledku: Užitný vzor,
 • Předkladatel: SYNPO, akciová společnost,
 • Dodavatel: TA0 – Technologická agentura České republiky,
 • Rok uplatnění výsledku: 2016

 

Polymerní nanokompozit na bázi polypropylénu a nanočástic stříbra imobilizovaných na stearanu zinečnatém

 • Druh výsledku: Stať ve sborníku,
 • Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Univerzitní institut,
 • Dodavatel: TA0 – Technologická agentura České republiky,
 • Název sborníku: Sborník konference PLASTKO 2016,
 • Rok uplatnění výsledku: 2016

 

Vliv ftalocyaninů na vytvrzovací reakce metakrylátového laku

 • Druh výsledku: Stať ve sborníku,
 • Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Univerzitní institut,
 • Dodavatel: TA0 – Technologická agentura České republiky,
 • Název sborníku: Sborník konference PLASTKO 2016,
 • Rok uplatnění výsledku: 2016

 

Antimicrobial Modification of Polyolefins with Silver Nanoparticles Immobilized by on Zinc Stearate

 • Druh výsledku:  Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku,
 • Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Univerzitní institut,
 • Dodavatel: TA0 – Technologická agentura České republiky,
 • Rok uplatnění výsledku: 2015

 

Fotoaktivní materiály jako alternativní antimikrobiální systémy

 • Druh výsledku: Stať ve sborníku,
 • Předkladatel: Centrum organické chemie s.r.o.,
 • Dodavatel: TA0 – Technologická agentura České republiky,
 • Název sborníku: Sborník VII. konference pigmenty a pojiva,
 • Rok uplatnění výsledku: 2014

 


Project no. TE02000006 is solved with financial support
from the Technology Agency of the CR.