Partneři


SYNPO, akciová společnost

 Firma SYNPO, akciová společnost (http://www.synpo.cz/), je společností s více jak 60 ti letou historií.

 

Firma se zabývá:

  • smluvním výzkumem a vývojem a formulacemi v oblasti syntetických polymerů, nátěrových hmot, kompozitů a lepidel
  • výrobou nátěrových hmot http://www.akrylmetal.cz

SYNPO disponuje akreditovanými analytickými laboratořemi pro analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů a pryskyřic a zkušebními laboratořemi pro mechanické, termomechanické, termické a elektrické zkoušky polymerních materiálů. V roce 2008 bylo za přispění programu na podporu podnikání OPPI založeno výzkumné oddělení pro nanostrukturované polymery. Toto oddělení bylo vybaveno kvalitním technickým vybavením  pro charakterizaci nanočástic a nanokompozitů.

SYNPO se stalo první českou firmou, která začala vyvíjet nové produkty v rámci programu Evropské kosmické agentury. SYNPO udržuje těsné styky s akademickou sférou. SYNPO je aktivním členem mezinárodních konsorcií a sítí (networks) v rámci EU.

Od roku 2000 je u společnosti zaveden certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001.

 


Biomedica, spol. s r. o.

 BIOMEDICA, spol. s r. o. byla založena v roce 1991. Od počátku své existence firma vyrábí unikátní výrobky podle vlastních receptur. Většina výrobků, ať již se jedná o léčiva, doplňky stravy nebo kosmetiku, obsahuje rostlinné extrakty, silice či vitamíny. Společnost rozšířila svoji činnost také o obchodování se surovinami pro farmaceutický a kosmetický průmysl. Od roku 1997 rozvíjí obchodní kontakty nejen v Evropě, ale i v Asii, Americe a Oceánii. V roce 2002 byla zprovozněna nová výrobní hala v Hořátvi, okres Nymburk. Byly získány vhodné prostory pro výrobu léčivých přípravků, kosmetiky a doplňků stravy, a to jak vlastních, tak i pro smluvní partnery. V roce 2005 byl dokončen projekt zavedení výroby zdravotnických prostředků ve spolupráci s Evropským fondem regionálního rozvoje. V roce 2007 byly v rámci programu OPPI zavedeny inovativní farmaceutické technologie. K poslednímu významnému rozšíření společnosti došlo v roce 2011, kdy byly vybudovány další výrobní plochy a zakoupena další  technologie.

Dnes je Biomedica, spol. s r.o. jedním z renomovaných výrobců léčiv, zdravotnických prostředků, potravinových doplňků a bylinné kosmetiky.


 Centrum organické chemie s.r.o.

 Centrum organické chemie s.r.o. bylo založeno roku 2009 jako výzkumná organizace podle rámce EU. Společnost se zabývá aplikovaným výzkumem se zaměřením na VaVaI v oblasti organických materiálů a následným transferem vyvinutých technologií. Společnost působí jako spojovací prvek mezi akademickým výzkumem a jeho průmyslovou realizací, kdy výsledky výzkumu jsou optimalizovány dle potřeb konečného průmyslového uživatele.

Společnost se soustřeďuje na aplikace v oblasti tištěné flexibilní elektroniky, fotoaktivních procesů a funkčních povrchových úprav materiálů. Výsledkem jsou technologie v oblasti textilního průmyslu, kosmetiky, nátěrových hmot, úpravy vod, výroby plastů, smart obalů, smart textilí a speciálních bezpečnostních systémů.

COC je vybavena laboratořemi pro syntézu a rafinaci organických sloučenin, up scaling vyvinutých postupů a charakterizaci připravených produktů.

 


 Fatra, a.s.

Společnost Fatra, a.s. patří mezi významné středoevropské zpracovatele plastů (PVC, PE, PP a PET). Nabízí špičkové produkty a specializované zákaznické řešení, která zahrnují nejen výrobu, ale i vývojové aktivity a poradenské služby. V současnosti směřuje více jak polovina produkce na zahraniční trhy, Fatra, a.s. prodává své výrobky do 50 zemí světa.

Mezi zpracovávané suroviny patří PVC, LDPE, LLDPE, HDPE, EVA, PP, PET, ABS.

Fatra, a.s. je součástí koncernu AGROFERT HOLDING sdružující silné subjekty, které mají vazbu na zemědělství, potravinářství a chemii. V současnosti AGROFERT HOLDING, a.s. sdružuje více než 230 významných subjektů ze sektoru chemie, zemědělství, potravinářství a pozemní techniky, přičemž v rámci skupiny zaměstnává více než 27 tisíc zaměstnanců.

Organizační struktura společnosti Fatra, a.s. rozděluje výrobu a prodej na dvě hlavní skupiny – na skupinu PVC a skupinu POLYMERY.

Do skupiny PVC se řadí segmenty: Izolační fólie, Podlahové krytiny, (PVC) Technické fólie, Profily a Granuláty.

Do skupiny POLYMERY patří segmenty: Paropropustné fólie a lamináty, Biaxiálně orientované PET fólie a lamináty (BO PET), Fólie a desky z PE, EVA a PET, Vstřikované výrobky a Tvarované výrobky.


 INOTEX spol. s r.o.

INOTEX, spol. s r.o. je malá inovační firma zaměřená na technologický výzkum a transfer v oblasti zušlechťování textilií s důrazem na aspekty čistší produkce a využití obnovitelných přírodních zdrojů. Klíčovou strategií firmy je podpora implementace výsledků vývoje do technologické praxe vč. přípravy prototypů (multi)funkčních textilií s využitím vlastní výrobní kapacity pro malotonážní produkci textilních pomocných prostředků a jejich aplikace v rámci finálních úprav vč. zušlechťování konfekce.

Technologická laboratoř pro testování zušlechťovacích procesů je vybavena kontinuálním zařízením pro (pre)aktivaci textilií plazma/korona s navazující aplikační a sušící částí (kiss-roll, zátěr z pasty nebo pěny, fulár, sušící a fixační komora). Laboratoř je vybavena také zařízením JET pro zpracování v provazci, zařízením pro barvení přízí, lab. džigrem a laminačním zařízením DOT-COAT. Probíhá ověřování technologie UV LED-curing.

INOTEX má vlastní koloristický servis a akreditovanou laboratoř EN ISO/IEC 17025 pro hodnocení kvality textilií a efektů úprav (mechan.-fyzikální vlastnosti, ochranné efekty, transport vlhkosti, stálobarevnost).


 Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví ČR. Zajišťuje podklady pro národní zdravotní politiku, ochranu a podporu zdraví, provádí metodickou a referenční činnost v oblasti ochrany veřejného zdraví, zabývá se monitorováním a výzkumem vztahů životních podmínek a zdraví a zajišťuje také mezinárodní spolupráci. Provádí kontrolu kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví a zajišťuje postgraduální výchovu a zdravotní výchovu obyvatelstva.

Vědecká činnost v rámci SZÚ zahrnuje jak základní, tak aplikovaný výzkum a má mezinárodní význam. SZÚ aktivně zavádí nové metody v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví. Výsledky výzkumné práce jsou využívány pro národní zdravotní politiku, sledování bezpečnostních, zkušebních a měřících ukazatelů, zkoušky v oblasti biomedicíny, posouzení zdravotních rizik a plnění úkolů vyplývajících ze závazných předpisů ČR, EU, z mezinárodních dohod nebo uložených Ministerstvem zdravotnictví ČR.


 Univerzita Palackého v Olomouci, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) je druhou nejstarší univerzitou v České republice (založena r. 1573, www.upol.cz). Škola má přibližně 25,000 studentů a osm fakult. Má nejvyšší normalizovanou hodnotu vědeckých výstupů (v závislosti na počtu výzkumných pracovníků) a nejvyšší průměrnou hodnotu IF publikovaných vědeckých článků v České republice (Thomson-Reuters). UPOL je hodnocena jako jedna z 4% nejlepších univerzit na celém světě. Také podle tzv. „Broad Impact” parametru (měřeném podle h-index – The Center for World University Rankings 2014, http://cwur.org/2014/) je UPOL na první pozici mezi českými univerzitami.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM, www.rcptm.com) spadá pod Přírodovědeckou fakultu UPOL. Základem RCPTM je kvalitní mezinárodní vědecký tým, který je od roku 2010 nepřetržitě rozšiřován. Dnes působí v RCPTM přibližně 120 vědeckých pracovníků, 25% z nich jsou zahraniční odborníci z 15 zemí světa. Průměrný věk pracovníků je 33 let. Během krátké existence centra jeho zaměstnanci úspěšně řešili již 62 projektů, s celkovým objemem 25mil. EUR. Mezi nejvýraznější patří projekty Sedmého rámcového programu EU a další mezinárodní spolupráce jako je Pierre Auger Observatory nebo spolupráce na projektu CERN-ATLAS.
Za poslední dva roky bylo v rámci RCPTM publikováno více než 250 originálních publikací v prestižních zahraničních vědeckých časopisech jako jsou Chemical Reviews, Accounts of Chemical Research, JACS, ACS Nano. Centrum spolupracuje a publikuje společné práce s více než 30 předními vědeckými institucemi jako je např. Cornell University, University of Tokyo a EPFL Lausanne.


 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Počtem asi 12 600 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

Centrum polymerních systémů je výzkumnou jednotkou UTB, které byla založena v roce 2011 za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0111). Personální a přístrojové vybavení centra umožňuje spolupráci ve výzkumu a vývoji s akademickými i soukromými organizacemi na poli základního, aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Tato spolupráce je založena na projektech financovaných externími poskytovateli a smluvního výzkumu.

 


Project no. TE02000006 is solved with financial support
from the Technology Agency of the CR.