Vědecké výsledky

Seznam prezentací TE 02000006

Centre for alternative environment friendly high effective polymer antimicrobial agents for industrial applications

Soukupová, J.; Gybasová, S.; Andrýsková P.; Lev J., Vecerova R.; Zbořil R."Fabrication of Filtration, Cosmetic and Medicinal Devices Functionalized with Silver Nanoparticlest" Nanocon 2017; 18. – 20.10.2017   Využití výsledku: inkorporace AgNPs do polymerních matric, aplikace v kosmetice

Soukupová, J.; Andrýsková P.; Filip J.; Zbořil R."Funkcionalizace nanovlákenných substrátů pomocí nanočástic stříbra"  Mempur 2017; 29.5. – 1.06.2017

SOUKUPOVA, J.; CEPE, K.; PANACEK, A.; ZBORIL, R."Composite materials involving silver nanoparticles - from medicinal applications to water treatment" 4th NanoToday, Dubai, SAE, 6. - 10.12.2015;

Sleziakova K Korinkova R Cerny J and Kubac L "Smart polyurethane nanofibers", International Conference on  Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP), Mnichov 1.-6. 7. 2018

Martinková, L., Kořínková, R., Vrkoslavová, J.: „Functional Reactive Dyeing of Cotton Based on Photoactive  Phthalocyanines“, 9th Central European Conference 2017: Fibre – Grade Polymers, Chemical Fibers and Special Textiles, Sept 11th-13th, 2017, Liberec. Článek ve sborníku: „Book of Abstracts – 9th Central European Conference 2017, s 67-68 (english), publisher: Technical University of Liberec, date of issue: August 2017, Edition: First, No. of pages: 169, publication no.: 55-035-17; ISBN: 978-80-7494-356-0) (článek ve sborníku)

AgNOS antimikrobiální látka na bázi stříbra - bezpečnost a účinnost. Bendová H., Kejlová K.,  Jírová D., Jedličková L. Mezinárodní kosmetologická konference, Luhačovice, 2.10.-.4.10.2019 Prouzová, K.; SYNPO akciová společnost: „Modification of clay minerals towards antimicrobial applications“ School of Layered Materials 21. - 22. 3. 2016, Poster

JANDIKOVA, G., HOLCAPKOVA, P., HRABALIKOVA, M., MACHOVSKY, M., SEDLARIK., V. Antimicrobial Modification of Polypropylene with Silver Nanoparticles Immobilized on Zinc Stearate, 23rd International Conference on Marterials and Technology, 27. – 30. Září 2015, Portoroř, Slovinsko (přednáška)

JANDIKOVA, G., HOLCAPKOVA, P., HRABALIKOVA, M., MACHOVSKY, M., SEDLARIK., V.  Antimicrobial Modification of Polypropylene with Silver Nanoparticles Immobilized on Zinc Stearate, Materiali in Tehnologie

STLOUKAL, P., SEDLARIK., V., TUPY, M., ZETKOVA, K., Vliv ftalocyaninů na vytvrzovací reakce metakrylátového laku, Plastko 2016, Zlín, 20. – 21. 4. 2016, ISBN 978- 80-7454-590-0, s. 503-498

JANDIKOVA, G., KUCHARCZYK, P., HOLCAPKOVA, P., HRABALIKOVA, M., MACHOVSKY, M., SEDLARIK., V. Polymerní nanokompozit na bázi polypropylénu a nanočástic stříbra imobilizovaných na stearanu zinečnatém, Plastko 2016, Zlín, 20. – 21. 4. 2016, ISBN 978- 80-7454-590-0, s. 374-378 (článek ve sborníku z konference).

Martinková, L.: „Zušlechťování textilií pomocí nanotechnologií“ 47. Konference STCHK s mezinárodní účastí 22-23 Oct 2015 Pardubice, ISSN 1214-809, s. 20-23.

Aktivní účast na 24. Světovém kongresu IFATCC 13.-16. 06. 2016 v Pardubicích (L. Martinková, R. Kořínková, M. Karásková, V. Špelina, M. Vrtalová: „ALTERBIO – „Environment friendly functional barrier textiles based on photoactive pthalocyanine dyeings“, Book of Abstracts, ISBN 978-80-906086-8-9, str. 105-108; Edited by Ocean Design s.r.o., Prague, Czech Republic, 1st edition, (článek ve sborníku - 200 copies +flash disk) Martina Pummerová, Vladimír Sedlařík, Antimokrobní modifikace plastů, 18. -19. dubna 2018, Plastko

Lubomír Kubáč, Radka Kořínková, Michal Tupý, Kateřina Zetková, Self-cleaning polymer systems based on organic photo-active materials, XII. KONFERENCE PIGMENTY A  POJIVA, 11. - 12. 11. 2019. Seć Soukupová, J.; Gybasová, S.; Andrýsková P.; Lev J., Vecerova R.; Zbořil R."Fabrication of Filtration, Cosmetic and Medicinal Devices Functionalized with Silver Nanoparticlest" Nanocon 2017; 18. – 20.10.2017   Využití výsledku: inkorporace AgNPs do polymerních matric, aplikace v kosmetice

Soukupová, J.; Andrýsková P.; Filip J.; Zbořil R.""Funkcionalizace nanovlákenných substrátů pomocí nanočástic stříbra""  Mempur 2017; 29.5. – 1.06.2017 Ing. Kateřina Zetková, SYNPO, akciová společnost, Ing. Martina Pummerová, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati)

Ing. Michael Tupý, Ph.D. (Fatra, a.s.) ""VYUŽITÍ NANOFOREM OXIDU ZINEČNATÉHO V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH“„ Barvy Profi 5/2019 str. 52-55 "

Polymerní nosič nanočástic stříbra ve formě vodné disperze a jeho použití pro kosmetické přípravky jako antibakteriákní aditivum Vrkoslavová J., Bendová H., Marková R., Zarevúcká M., Černý J., Kořínková R., Opršal J., Kubáč L. Mezinárodní kosmetologická konference, Luhačovice, 2.10.-.4.10.2019

Martinková, L., Kořínková, R., Vrkoslavová, J.: „Functional Reactive Dyeing of Cotton Based on Photoactive  Phthalocyanines“, 9th Central European Conference 2017: Fibre – Grade Polymers, Chemical Fibers and Special Textiles, Sept 11th-13th, 2017, Liberec. Článek ve sborníku: „Book of Abstracts – 9th Central European Conference 2017, s 67-68 (english), publisher: Technical University of Liberec, date of issue: August 2017, Edition: First, No. of pages: 169, publication no.: 55-035-17; ISBN: 978-80-7494-356-0) (článek ve sborníku)

Martinková, L., Kořínková, R., Vrkoslavová, J.: „Medical Blue – Funkční Barvení Bavlny a Směsí Ba/PES“ /Medical Blue – Functional Dyeing of Cotton and Co/OES blends“ Konference RegioTex a 49. TEXCHEM STCHK s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 8.-9.11.2017 (prezentace, článek ve sborníku přednášek Zpravodaj STCHK č. 100 – s. 21-24 česky a anglicky, Listopad 2017 (4/2017), ISSN 1214-8091, 240 výtisků, vydává: Spolek textilních chemiků a koloristů, Pardubice.

FOTOAKTIVNÍ MATERIÁLY JAKO ALTERNATIVNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ SYSTÉMY ALTERNATIVE ANTIMICROBIAL SYSTEMS BASED ON PHOTOACTIVE MATERIALS KUBÁČ L.1 , KARÁSKOVÁ M.1 , KOŘÍNKOVÁ R.1 , HORÁLEK J.2 , ZETKOVÁ K.2 , SYROVÝ T.3 1 Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Czech Republic, 2 Synpo a.s., Pardubice, 3 Univerzita Pardubice    VII. KONFERENCE

PIGMENTY A POJIVA 7TH CONFERENCE ON PIGMENTS AND BINDERS 10.–11. listopad 2014 November 10–11, 2014. 3rd Conference on Innovation in Textiles for Healthcare“, CENTEXBEL, 25. 04. 2019, Gent, BE:

Poster: Martinková L., Marek J., Kořínková, R., Vrkoslavová J.: „Functional Dyeing of Cotton and Co/PES blends for health-care sector“ Ing. Kateřina Zetková, SYNPO, akciová společnost, Ing. Radka Kořínková, Centrum organické chemie s.r.o., Ing. Daniela Veselá, Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

FOTOAKTIVNÍ NÁTĚRY NA BÁZI ORGANICKÝCH SLOUČENIN JAK PŮSOBÍ A JAK SE VYUŽÍVAJÍ PRO ANTIMIKROBIÁLNÍ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY. Barvy Profi 6/2019 str. 32-55

Safety of novel antimicrobials based on silver nanoparticles assessed by  methods in vitro Bendová H.,  Sosnovcová J.,  Kejlová K., Chrz J.,  Dvořáková M.,  Krsek D., Kolářová H., Očadlíková D., Janoušek S., Jírová D. SOT Society of Toxicology, 57th Annual Meeting and ToxExpo™, San Antonio, USA, March 11. - 15.2018

Bezpečnost a účinnost antimikrobiálních látek na bázi stříbra Safety and efficacy of antimicrobials based on silver Bendová H., Vrkoslavová J., Kejlová K., Dvořáková M., Jírová D. International Conference on Cosmetology, Piešťany, Slovensko, 3.-5.10.2018

Technicky nevyhnutelný a bezpečný obsah toxických prvků v kosmetických přípravcích Technically unavoidable and safe content of toxic elements in cosmetic products Jírová D., Bendová H. International Conference on Cosmetology, Piešťany, Slovensko, 3.-5. 10. 2018

Funkční vzorky

TE02000006-V1 AgNOS antimikrobiální přípravek pro kosmetické formulace“
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
Rok 2019

TE02000006-V21-1 Koncentrát pro přípravu polyolefinových (polypropylenových) plastových výrobků s antimikrobiálním efektem
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V21-2 Koncentrát pro přípravu polyolefinových (etylen vinyl acetátových) plastových výrobků s antimikrobiálním efektem
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V28 UV tvrditelný lak se self cleaning efektem Si/FTC
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republ ika
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V14 Koncentrát pro přípravu PET folií s antimikrobiálním efektem
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V35-2 Textilie s funkčním vybarvením fotoaktivním reaktivním ftalocyaninem s antimikrobiálním efektem stálým v opakovaném praní a chemothermodesinfekci
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
INOTEX spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Rok 2016

TE02000006-V35-1 Textilie s antimikrobiální a vodonepropustnou úpravou zátěrem pastou funkcionalizovanou nanočásticemi stříbra s efektem stabilním vůči vodě a povětrnostním podmínkám
INOTEX spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Rok 2016

TE02000006-V22 Biaxiálně orientovaná PET fólie obsahující aktivní látku (ftalocyanin) s antimikrobiální aktivitou
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2019

TE02000006-V7-1 Maska na akné AgMMT
Biomedica, spol.s r.o., Praha 5, Jinonice, Česká republika
Rok 2019

TE02000006-V7-2 Kosmetický gel na aknózní pleť s antimikrobiálními vlastnostmi
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
Biomedica, spol.s r.o., Praha 5, Jinonice, Česká republika
Rok 2019

TE02000006-V31 HIF 810 s nánosem disperzního laku AQ
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česk á republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2019

Užitné vzory

TE02000006-V9 PUV 30962 Polymerní nosič pro imobilizaci nanočástic stříbra na pevné substráty, zejména na antimikrobiální bariérové textilie a bariérová textilie s tímto polymerním nosičem
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
INOTEX spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Rok 2017

TE02000006-V17 PUV 30275 Koncentrát na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2017

TE02000006-V27 PUV 29568 Nanokompozitní antimikrobiální modifikátor trojrozměrné struktury na bázi organického polymerního systému
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
Rok 2016

TE02000006-V36 PUV 31976 Antimikrobiální barvená textilie se samočisticími vlastnostmi zejména pro zdravotnické a hygienické účely
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
INOTEX spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V24 PUV 29569 Hybridní antimikrobiální polymer nebo kompozit na bázi polyuretanového systému, zejména pro výrobu termoplastů
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
Rok 2016

TE02000006-V6 PUV 33517 Kosmetický gel s antimikrobiálními vlastnostmi
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Zelené Předměstí, Česká republika
Biomedica, spol.s r.o., Praha 5, Jinonice, Česká republika Rok 2019

TE02000006-V30 PUV 30274 Koncentrát pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů vytvořený na bázi anorganické aktivní látky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2017

Ověřené technologie

TE02000006-V10-2
Modifikace siliky FTC deriváty
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
Rok 2017

TE02000006-V10-1
Ochrana procesních kapalin proti rozvoji mikroorganismů.
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
Rok 2017

TE02000006-V2
Akrylátový kopolymer jako nosič stříbra pro kosmetické aplikace
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
Rok 2019

TE02000006-V18
Využití koncentrátu na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V26
Technologie přípravy UV tvrditelného laku se self cleaning efektem Si/FTC
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V13
Využití koncentrátu pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů vytvořený na bázi anorganické biologicky aktivní látky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V37-2
Technologie antimikrobiální úpravy a reaktivního barvení bavlny fotoaktivními ftalocyaniny s efektem stálým v opakovaném praní a chemothermodesinfekci
INOTEX spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
Rok 2019

TE02000006-V37-1
Technologie antimikrobiální a vodonepropustné úpravy technických tkanin zátěrem pastou modifikovanou nanočásticemi stříbra stabilizovanými na polyethyleniminu
INOTEX spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Rok 2016

TE02000006-V25
Výroba BOPET fólie s antimikrobiální ochranou – obsahující ftalocyanin
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
Rok 2019

TE02000006-V8-1
Maska na akné AgMMT
Biomedica, spol.s r.o., Praha 5, Jinonice, Česká republika
Rok 2019

TE02000006-V8-2
Kosmetický gel na aknózní pleť s antimikrobiálními vlastnostmi
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
Biomedica, spol.s r.o., Praha 5, Jinonice, Česká republika
Rok 2019

TE02000006-V33
Aplikace disperzního nátěru s antimikrobiální ochranou určeného pro střešní PVC hydroizolace
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2019

Patenty

TE02000006-V12-2
PV 307394 Způsob inaktivace mikroorganismů, zařízení pro provádění tohoto způsobu, technologická procesní kapalina s antimikrobiální složkou a použití fotosenzitizátoru
pro inaktivaci mikroorganismů v technologických procesních kapalinách
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V12-1
PV 306947 Fotoaktivní antimikrobiální vrstva na bázi nátěrového či tiskového polymerního systému vytvrditelného UV zářením a způsob její přípravy.
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika
Rok 2017

TE02000006-V4
PV 308039 Stabilní vodná antimikrobiální disperze, použití této disperze, kosmetické emulze a nátěrová hmota obsahující tuto disperzi.
Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Česká republika
SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Zelené Předměstí, Česká republika
Rok 2019

TE02000006-V20
PV 307244 Koncentrát na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V15
PV 307276 Koncentrát pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů vytvořený na bázi anorganické biologicky aktivní látky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika
Fatra, a.s., Napajedla, Česká republika
Rok 2018

TE02000006-V34
PV 307919 Způsob přípravy koncentrované, agregačně stabilní disperze nanočástic stříbra, disperze a její použití.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika Rok 2019


Project no. TE02000006 is solved with financial support
from the Technology Agency of the CR.